កម្សាន្ត

នៅចាំអត់? កាលពីនៅរៀនសាលាបឋមសិក្សាចូលចិត្តបត់ក្រដាស់បែបនេះ (មានវីដេអូ)

រម្លឹកអតីតកាលកាលពីនៅក្មេងៗ ប្រហែលប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់ពីការបត់ក្រដាស់ធ្វើជារាងបែបនេះ ដែលមួយចំនួនហៅថាបត់ក្រដាស់ធ្វើជាការទស្សទាយអ្វីមួយ។​

នៅថ្ងៃនេះវេបសាយយើងខ្ញុំនឹងលើកយកការបត់ក្រដាស់នេះឡើងដើម្បីរម្លឹកអតីតកាល កាលពីនៅរៀនសាលាបឋមសិក្សា។​ កុំអោយរង់ចាំយូរ តោះទៅទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ។