សង្គម

ច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះ! ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ រហូតដល់ ៦៥៥នាក់

យោងតាមលិខិតក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថ្ងៃទី ២៣ មេសា ២០២១ នេះមានករណីឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន ៦៥៥នាក់ ដែលមានករណីនាំចូលចំនួន១ និងករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈចំនួន ៦៥៤នាក់ ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ២២៤នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្ងៃនេះ ក្រសួងបានរកឃើញនៅក្នុង៩ខេត្តក្រុងផ្សេងៗគ្នា ដែលមានក្រុងភ្នំពេញមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេបង្អស់ចំនួន៥២២នាក់ ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន១១៣នាក់ ខេត្តកណ្តាលចំនួន៥នាក់ ខេត្តតាកែវចំនួន៥នាក់ ខេត្តកំពង់ចាមចំនួន០៣នាក់ ខេត្តកែបចំនួន៣នាក់ ខេត្តមណ្ឌលគិរីចំនួន១នាក់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន០១នាក់ និងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំនួប០១នាក់ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបងប្អូនចូលរួមអនុវត្តការពារខ្លួនទាំងអស់គ្នា ខណៈវីរុសនេះអាចបាត់រូបរាងបានមិនមែនអាស្រ័យលើពេទ្យព្យាបាលនោះទេ តែអាស្រ័យលើការចូលរួមកាត់ផ្តាច់ខ្សែរចម្លង ដោយពលរដ្ឋកុំបម្លាស់ទី កុំប្តូរទីតាំង និងចូលរួមអនុវត្តវិធានការសង្គម ៣កុំ៣ការពារមួយរយៈសិន។ រួមគ្នាយើងទើបអាចឈ្នះកូវីដ១៩បាន៕

ប្រភពអត្ថបទ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​healthy cambodia