អន្តរជាតិ

ពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់ នៅឥណ្ឌាចំនួនអ្នកឆ្លងក៏ច្រើន អ្នកស្លាប់វិញក៏កើនឡើងទៀត

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ​ ប្រទេសគឺមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩កើនឡើងខ្លាំងច្រើនបណ្ដាលឱ្យមានការខ្វះខាតគ្រឿងបរិក្ខាប្រើប្រាស់ ដូចជាគ្រែគេងសម្រាប់អ្នកជំងឺ ខ្យល់អុកស៊ីសហ្សែនដាក់ឱ្យអ្នកជំងឺ និងជាពិសេសឥណ្ឌាកំពុងតែខ្វះខាតវ៉ាក់ស៊ាំងសម្រាប់ចាក់ការពារដល់ប្រជាជនខ្លួនថែមទៀត ខណៈស្ថានភាពកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ័ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដថា នៅថ្ងៃទី២១មេសា២០២១នេះថា នៅពេលករណីអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មីនៅឥណ្ឌា គឺមានចំនួន២៩៥,០០០នាក់ ត្រឹមតែរយៈពេល២៤ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានេះដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងការឆ្លងដូចព្យុះនេះ ធ្វើឱ្យមានចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅថ្ងៃទី២១មេសា២០២១នេះ​ ចំនួន២,០០០នាក់ ដែលនេះជាចំនួនស្លាប់ដែលច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់ពីមុនមកនោះទេសម្រាប់ប្រទេសមួយនេះ ដោយសារតែកំណើមនអ្នកស្លាប់មួយថ្ងៃច្រើនលើសលប់នេះ ធ្វើឱ្យកំណើនអ្នកស្លាប់សរុបនៅឥណ្ឌាមានេះចំនួន ១៨២,៥៥៣នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាលោក នាយករដ្ឋមន្ត្រី ណារិនដ្រាម៉ូឌីបនាមានប្រសាសន៍ថា ប្រទេសខ្លួនគឺមានប្រជាជនប្រមាណ ចំនួន១,៣ពាក់លាននាក់ដែលកំពុងវាយទប់ទលើនឹងជំងឺកូវីដរលកទី២នេះ។ លោកបានបន្ថែមថា ឥឡូវនេះ ស្ថានភាពកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង់រហូតដល់២​ ៣សប្ដាហ៍ បន្ទាប់ពីរលកទី២នៃការវិលត្រឡប់របស់កូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បីចៀសាវាង មានរលកទី២​ទី៣បន្ទាប់ទៀត សូមប្រជាជនខ្មែរការពារខ្លួន បង្កើនអនាម័យថែរក្សាខ្លួនប្រាណ សម្អាតផ្ទះបរិវេណរស់នៅឱ្យមានផាសុខភាព និងមានបរិយាកាសល្អ និងចូលរួមអនុវត្ត៣កុំ៣ការពារទាំងអស់គ្នាណា៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភពអត្ថបទ៖ Healthy Cambodia