សង្គម

ក្តៅៗឡបូជាសពអគ្គិសនី ជាច្រើនគ្រឿង ដឹកទៅដល់ទីលាន ១០ហិកតា នៅស្រុកឱរ៉ាល់ហើយ

កាលពី ថ្ងៃទី​០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ កន្លងទៅ សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា បានដាក់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេញនូវ​វិធានការរៀបចំសាងសង់ នូវឈាបនដ្ឋានសម្រាប់បូជាសពអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ-១៩ ដល់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយអនុវត្តតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោ ឡ​ស្វ័យប្រវត្ត និង​ទំនើប​សម្រាប់​បូ​ជា​សព​អ្នកស្លាប់​ដោយសារ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ បាន​ដឹក​មក​ដល់​សាលា​ស្រុក​ឱ​រ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និង​រៀប​ដឹក​បន្ត​ទៅកាន់​ទីតាំង​ឈាបនដ្ឋាន​បូ​ជា​សព​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះទីតាំង ឈាបនដ្ឋាន​ គឺស្ថិតនៅលើ​ផ្ទៃដី​ប្រមាណ ១០​ហិកតា ​រៀបចំ​ដោយ​សាលា​រាជធានី​ភ្នំពេញ ដែល​ស្ថិតក្នុង​ឃុំ​តា​សាល ស្រុក​ឱ​រ៉ា​ល់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ទន្ទឺមនឹងនេះ បណ្តាញអគ្គិសនីត្រូវបានរៀបចំរួចរាល់ផងដែរ ដើម្បីជាចំណែកមួយក្នុងការ ដំណើរការនៃការបូជាសពក្នុងករណីមានអ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩។

ដោយនៅ​ថ្ងៃទី​១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១នេះ ឡ​បូ​ជា​សព​សម្រាប់អ្នកស្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩ បាន​ដឹក​មកដល់សា​លា​​ស្រុក​ឱរាល់ហើយ ដោយ ឡបូជាសពនេះភ្ជាប់មកនូវបច្ចេកទេស​យ៉ាងទំនើប​ ដែលបញ្ជាទិញពីបរទេស៕