សង្គម

ក្ដៅៗ មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​ក្រសួង​សាធារណការ ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​ម្នាក់ ស្លាប់​ដោយសារ​កូវីដ​១៩ ​

​លោក ​ អ៊ុយ សុវណ្ណរិទ្ធិ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក ​នៅ​ក្រសួង​សាធារណការ ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​បាន​ទទួល​មរណៈភាព​ដោយសារ​ជំងឺ​កូវីដ​១៩ ​។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​បើ​តាម​លិខិត​របស់​ក្រសួង​​សាធារណការ ​និង​ដឹក​ជញ្ជូន ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​លោក អ៊ុយ សុវណ្ណរិទ្ធិ អនុ​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកត្រូវជាស្វាមី​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

របស់លោក​ស្រីគង់ចន្ធូ​និងជាបិតា​បង្កើតរបស់​លោក ហ៊ុយ សុវណ្ណារ៉ុង បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី១៨ខែមេសាឆ្នាំ២០២១ វេលាម៉ោង​១និង៣០​នាទី​ដោយ​សារជំងឺកូវីដ១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រសួង ក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខនៃគ្រួសារសពផងដែរ ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃមិញនេះ។