សង្គម

រំជួ លចិត្ត! លោកយាយអាយុ ៩៥ឆ្នាំ ត្រូវកូនចៅគ្រាឡើងឡានពេទ្យ ដើម្បីទៅព្យា បា លជំងឺកូវីដ

តាមរយៈគណនីហ្វេសប៊ុកមួយឈ្មោះ Seypha Savet បានបង្ហោះឱ្យដឹងថា នៅថ្ងៃចូលឆ្នាំទី ២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ នៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ជាប់នឹងផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រួសារមួយក្នុងនោះមានសមាជិក ៣ នាក់ បានឆ្លងកូវីដ-១៩ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និង តក់ស្លុតចិត្តគឺក្នុងចំណោមនោះមានលោកយាយម្នាក់អាយុ ៩៥ ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបភាពរបស់លោកយាយដែលបង្ហោះឡើងដោយគណនីខាងលើ ពិតជាបានធ្វើឱ្យមហាជនក្តុក្តួលអួនណែតអាណិតដល់គ្រួសារនោះ ពិសេសគឺលោកយាយតែម្តង ដែលស្ថិតក្នុងវ័យជរា និង កំពុងស្ថិតនៅលើរទះរុញទៅហើយ បែរជាកូវីដអប្បិយមិនប្រណីទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយគ្នានោះ មហាជនអ្នកបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាច្រើនក៏បានបួងសួងទេវតាឆ្នាំថ្មីតាមថែរក្សា និង ជូនពរលោកយាយឆាប់ជាសះស្បើយ វិលមកមានសុខភាពល្អវិញផងដែរ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះជាខ្លឹមសារដែលគណនីហ្វេសប៊ុកខាងលើបានបង្ហោះ ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ជាប់ផ្សារស្ទឹងមានជ័យចាស់
ក្ដុកក្តួលណាស់លោកអើយ ១ គ្រួសារ ៣ នាក់ សំខាន់លោកយាយអាយុ ៩៥ ឆ្នាំទៀត សូមឱ្យលោកយាយឆាប់ជាត្រឡប់មកផ្ទះវិញ ៣ កុំ ៣ ការពារ” ៕