សង្គម

ឃើញអ្នកជួលបន្ទប់កំពុងជាប់ការធ្វើចត្តាឡីស័ក ម្ចាស់បន្ទប់ជួលបានយកចំនីអាហារដាក់នៅមាត់ទ្វាចេញចូល និងបានរៀបរាប់ាថា…

នៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកក្នុងសម័យកូវីដ យើងឃើញមានម្ចាស់បន្ទប់ជួល ផ្ទះជួល បានចាប់ផ្តើមប្រកាសមិនយកតម្លៃថ្លៃជួលជាបន្តបន្ទាប់ ហើយនេះគឺជាគុណបុណ្យដ៏ល្អសម្រាប់ពាក្យថាខ្មែរស្រលាញ់ខ្មែរ។ ដោយលែននៅមុននេះបន្តិច យោងតាមគណនីហ្វេសបុករបស់ម្ចាស់
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទប់ជួលម្នាក់ឈ្មោះ Hak បានយកជាចំនីអាហាដល់បងប្អូនរស់នៅបន្ទប់ជួលរបស់លោក ដែលកំពុងជាប់ចត្តាឡីស័ក និងបានរៀបរាប់ថា: នេះជាទឹកចិត្តបន្តិចបន្តួចក្នុងនាមយេីងខ្ញុំជាម្ចាស់ផ្ទះជួលនៅភូមិទ្រា២​ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ១​ ចែកជូនបងប្អូនដែលកំពុងជាប់ធ្វើចត្តាឡីស័ក និងសូមជូនពរបងប្អូនដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលសូមអោយឆាប់ជាពីជំងឺ៕