សង្គម

ពុទ្ធោ! នេះហើយទឹកចិត្តម្តាយស្ត្រីម្នាក់បីកូនប្រុស១ខួប២ខែ ចាំឡានពេទ្យ ព្រោះកូនពិនិត្យឃើញវិជ្ជមានកូវីត១៩ តែគាត់អវិជ្ជមានក៏ដោយ ទឹកចិត្តម្ដាយសុខចិត្តកំដរកូនទាំងកណ្តាលយប់

ពុទ្ធោ! នេះហើយទឹកចិត្តម្តាយគ្រប់រូប ស្លុតចិត្តពេលឃើញ ស្ត្រីម្នាក់បីកូនប្រុស១ខួប២ខែ ចាំឡានពេទ្យ ព្រោះកូនពិនិត្យឃើញវិជ្ជមានកូវីត១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែគាត់អវិជ្ជមានក៏ដោយ ទឹកចិត្តម្ដាយសុខចិត្តកំដរកូនទាំងកណ្តាលយប់ នៅ​ផ្លូវ១៨២​កែង១៤១​ ទល់មុខផ្សារអូរឬស្សី​សង្កាត់​បឹងព្រលឹត​ ខណ្ឌ​៧មករា (គាត់ជាអាជីវករលក់គ្រឿងជ័រនៅផ្សារអូរឫស្សី​ តូបលេខ​១៥-១៦​ ច្រក១១​) ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់បានរងចាំបន្ទាប់ពីទទួលទូរស័ព្ទ​ក្រុមគ្រូពេទ្យ​ប្រាប់អោយគាត់រៀបចំ​សម្លៀកបំពាក់​ឲ្យបានរួចរាល់សិនទៅ ចាំពេលទំនាក់ទំនងមកម្ដងទៀតចាំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចេញមក តែគាត់បានរៀបចំរួចហេីយ ក៏បានបីកូនចេញទៅរងចាំមុន កាលពីមុនម៉ោង១១យប់ អស់ពេលជាង១ម៉ោង ឈានចូលថ្ងៃទី៨ ខែមេសា​ ២០២១នេះ មិនទាន់ឃេីញ​ទំនាក់ទំនង​មកយកគាត់ឡេីយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទេីបអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចុះមកប្រាប់ឲ្យគាត់ឡេីងទៅសម្រាកវិញសិន រងចាំព្រឹកទេីប​ឡានពេទ្យមកយក ។ ចំណែកឯបរិវេណកន្លែងដែលគាត់អង្គុយរង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាំ​ ត្រូវបាន​ឯកឧត្តម​ ឃួង​ ស្រេង​ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ​ បញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខណ្ឌ៧មករា​ ចុះបាញ់ថ្នាំស ម្លា ប់មេរោគភ្លាមៗផងដែរ។ ដោយបងម៉េង​ សូមរងចាំដំណឹងបន្ថែម​ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត​ (ដំណឹងបឋម​)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​