សង្គម

បន្ទាន់! ព្រឹកនេះរកឃើញកម្មកររោងចក្រ១៤នាក់ ឆ្លងកូវីដ១៩

យោងតាមរបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលបានឱ្យដឹងថា ព្រឹកនេះមានករណីឆ្លងចំនួន៩១នាក់ ដែលក្នុងនោះ៧៧នាក់ជាអ្នកឆ្លងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់។ ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង៧៧នាក់គេរកឃើញមានកម្មករ កម្មការនីរោងចក្រចំនួន១៣នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩។

ខាងក្រោមគឺជាទិន្នន័យអ្នកឆ្លងទាំង១២បម្រើការក្នុងរោងចក្រ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. ភា ធី ភេទស្រី អាយុ ២៦ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ប្រធានផ្នែកដែរ ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ

២. ទីវ គឹមសេង ភេទស្រី អាយុ ៤៣ឆ្នាំ ជំនួយការបើកឥវ៉ាន់ឃ្លាំងនៅរោងចក្រ ឌីន ហាន់ ទីលំនៅ បច្ចុប្បន្ន ភូមិដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. រឺ សាវី ភេទស្រី អាយុ ៣១ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដែរ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅម្តុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ

៤. ឈ្មោះ ព្រំ វន់រដ្ឋា ភេទស្រីអាយុ ៣២ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ម៉ឺន ហាន់ (ផ្នែកដេរ ដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ភូមិ

៥. ជូ យ៉ា ភេទស្រី អាយុ ២៧ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដេរ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន បន្ទប់ជួល សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. ឈ្មោះ៖ ធ្នូ ស៊ីថុន ភេទស្រី អាយុ ៤០ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដេរ ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបន្ទបជួល នៅម្ដុំផ្សារស្ទឹងមានជ័យថ្មី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ )

៧. ឈ្មោះ ម៉ុក ណារី ភេទស្រី អាយុ ២៦ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដេរ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបន្ទប់ជួលនៅម្តុំសួនឧស្សាហកម្មកាណាឌីយ៉ា ផ្លូវចោមចៅ សង្កាត់ចោមចៅ១ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ

៨. ឈ្មោះ៖ គង់ សុខ ភេទស្រី អាយុ ៥១ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដេរ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ភូមិ ដំណាក់ធំ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី២ ខណ្ឌមានជ័យ

៩. ឈ្មោះ សូស ចាន់ធន់ ភេទស្រី អាយុ ៣៩ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដេរ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបន្ទប់ជួល (នៅម្តុំសាលាភ្នំពេញថ្មី)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០.ឈ្មោះ៖ ហៀង សាប័ន ភេទស្រី អាយុ ២៧ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដេរ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន ផ្ទះលេខ៤៣៩ ផ្លូវលំ ភូមិស្លែងជើង សង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ

១១. ឈ្មោះ តេង ស៊ីថា ភេទស្រី អាយុ ២៧ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ម៉ឺន ហាន់ (ផ្នែកដេរ ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបន្ទប់ជួលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ

១២.ឈ្មោះ៖ យន់ សត់ ភេទស្រី អាយុ ៣៦ឆ្នាំ កម្មការិនីរោងចក្រ ឌីន ហាន់ (ផ្នែកដេរ) ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នបន្ទប់ ជួល សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ

១៣. ឈ្មោះ យ៉ែម សាវឿន ភេទស្រី អាយុ៣២ឆ្នាំ ជំនួយការបើកឥវ៉ាន់ឃ្លាំងនៅរោងចក្រ ឌីន ហាន់ ទីលំនៅ បច្ចុប្បន្ន ភូមិទ្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី១ ខណ្ឌមានជ័យ

និងមានកម្មករ រោងចក្រម្នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩ផងដែរគឺ

១៤. លោក យឹម យ៉ឹម ភេទប្រុសអាយុ៣៤ឆ្នាំ ជាកម្មកររោងចក្រAM2 (កា​ ត់ដេរខោអាវ) ទីលំនៅដ្ឋានបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលលេខ៧ ផ្លូវបេតុង ភូមិត្រពាំងពោធិ៍ សង្កាត់ចោមចៅ៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សរុបទាំងអស់មានបងប្អូនកម្មករ កម្មការនី១៤នាក់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ១៩នៅថ្ងៃនេះ។ សូមរម្លឹកផងដែរថា ដើម្បីការពារខ្លួនបាន ចៀសឆ្ងាយពីវីរុសកូវីដ១៩ សូមបងប្អូននាំគ្នាស្មគ្រ័ចិត្តចា​ ក់វ៉ាក់ស៊ាំងការពារវីរុសកូវីដ១៩ទាំងអស់គ្នា ខណៈថ្ងៃទី៧ មេសា ២០២១ នេះក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានកំពុងដំណើរការចា ក់ជូនបងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែលបម្រើការនៅតាមរោងចក្រហើយ៕

ប្រភពអត្ថបទ healthy-cambodia