កម្សាន្ត

ក្រោយចូលទៅព្យាបាលកូវីដ បាន១៤ថ្ងៃមក! ស្រាប់តែ សួស វីហ្សា បាន Live វីដេអូ និយាយពីអាការៈខ្លួនក្នុងរយៈ៦ថ្ងៃដំបូងគឺពិបាក ដោយ… (មានវីដេអូ)

គិតមកដល់ពេលនេះ គឺតារាចម្រៀង សួស វីហ្សា បានសម្រាកព្យាបាលជំងឺកូវីដ១៩ អស់រយៈពេល១៤ថ្ងៃមកហើយ ក្នុងនោះតារាចម្រៀង សួស វីហ្សា ក៏តែងតែដង្ហើយថានឹងគ្រួសារ ជាពិសេសគឺកូនរបស់អ្នកនាងតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លុះនៅមុននេះបន្តិច តារាចម្រៀង សួស វីហ្សាបាន Live វីដេអូដំបូងចាប់តាំងពីឆ្លងកូវីដ១៩មក ដោយអ្នកនាង បានរៀបរាប់ថា អ្នកនាងមានអាការៈពិបាកតែ ៦ ថ្ងៃដំបូងប៉ុន្នោះ ដូចជាឈឺក ឡើងកំដៅ និងស្លេស្ម៍​ច្រើន ហើយសម្លេងដូរខុសប្រក្រដីផងដែរ តែមិនមានអាការៈក្អួត វិលមុខ អ្វីនោះឡើយ៕ ចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​