សង្គម

រំលែក​ទុក្ខ! ស្ត្រី​កើត​កូវីដ​១៩ ​ម្នាក់​ទៀត​ស្លាប់ ​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ហ្លួងម៉ែ

ព័ត៌មានបឋម នៅថ្ងៃទី ២ មេសា ២០២១ នេះ ពិតជាសោកស្ដាយណាស់ មានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកជំងឺកូវីដ- ១៩

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្នាក់ទៀត បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ក្នុងពេលកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺ នៅឯមន្ទីរពេទ្យហ្លួងម៉ែ ។ នេះបើតាមសេចក្ដីរាយការណ៍បឋមពីក្រុមគ្រូពេទ្យ នៅមន្ទិរពេទ្យមួយនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ត្រីដែលជាអ្នកជំងឺកូវីដ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះ គឺមានអាសយដ្ឋាន បុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ ភូមិបឹងឈូក

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ។ យ៉ាងណាក្ដីចំពោះព័ត៌មានលម្អិតផ្លូវការនោះ ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបញ្ជាក់ថា ករណីស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយសារជំងឺកូវីដ មានចំនួន ១៦ នាក់ហើយ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ១ មីនា ២០២១ នេះ ៕