សង្គម

បើមិនចាំបាច់កុំចេញក្រៅផ្ទះ! ថ្ងៃនេះខេត្តស្វាយរៀងមានករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩កើនឡើងខ្លាំង

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ នាថ្ងៃទី០១ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២១បានចេញសេចក្ដីប្រកាសថា​ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ៦៩នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន​ ១៦នាក់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមប្រភពដដែលបានអោយដឹងថា នៅក្នុងលទ្ធផលប្រកាសបានបញ្ជាក់ថា ខេត្តស្វាយរៀងមានករណីឆ្លងច្រើនជាងគេ ដែលមានករណីវិជ្ជមានរហូតដល់ទៅ ២៨នាក់។

គួរបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងលទ្ធផលដែលក្រសួងបានចុះផ្សាយ ខេត្តស្វាយរៀងមានករណីវិជ្ជមាន ២៨នាក់រួមមានប្រុសចំនួន ១៤នាក់ និងស្ដ្រីចំនួន ១៤នាក់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺ ២៨នាក់ខាងលើ ត្រូវបានដាក់ឱ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង។ ប្រភពអត្ថបទ healthy-cambodia
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​