សង្គម

ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ នារីលក់អនឡាញម្នាក់ឆ្លងកូវីដ ធ្លាប់យកឥវ៉ាន់ទៅផ្ញើនៅកន្លែងនេះ

តាមប្រភពពីទំព័រហ្វេសប៊ុកផេក ទូរទស្សន៍អនឡាញ តេជោសន្ដិភាព បានឱ្យដឹងពីព័ត៌មានបឋមមួយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២ មេសា ឆ្នាំ២០២១បានឱ្យដឹងថា មានអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩​ មុខរបរលក់តាមអនឡាញ​ បានមកផ្ញើឥវ៉ាន់នៅក្រុមហ៊ុន វីរៈ ប៊ុនថាំ កាលពីកន្លងទៅនេះ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមប្រភពខាងលើបានឱ្យដឹងទៀតថា ក ម្លាំ​ ងរបស់នាយកដ្ឋានកណ្តាលសន្តិសុខ កំពុងធ្វើការត្រួតពិនិត្យ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព ដើម្បីរកអ្នកពា​ ក់ព័ន្ធ នឹងអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ​ អាយុ២១ឆ្នាំ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មុខរបរលក់តាមអនឡាញ​ បានមកផ្ញើឥវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃទី ២៣-២៤-២៥​ ខែមីនា​ ឆ្នាំ​២០២១ នៅក្រុមហ៊ុន វីរៈប៊ុនថាំ(ទទួលផ្ញើអីវ៉ាន់) ផ្លូវម៉ៅសេទុង កែងផ្លូវព្រះមុនី្នរ៉េត សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី២ ខណ្ឌបឹងកេងកង​ ៕