អន្តរជាតិ

ក្មេងប្រុសថៃអាយុ ៨ ឆ្នាំ ចុះប្រមូលសំរាមសម្អាតប្រឡាយទឹក ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរហូតទទួលបានប័ណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់ជាច្រើនពីខាងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃ

ក្មេងប្រុសអាយុ ៨ ឆ្នាំ មួយរូបត្រូវបានប្រជាជនថៃកោតសរសើរជាខ្លាំងក្រោយពីបានចុះធ្វើការប្រមូលសម្រាមសម្អាតប្រឡាយទឹក ផាក់បាង ខេត្តភូគេតប្រទេសថៃ។ ក្មេងប្រុសវ័យ៨ឆ្នាំ ដែលមានឈ្មោះថា កូស៊ីន ថាង៉ាម ជាសិស្សនៃសាលា សាយណាំយេន បានចាប់ផ្តើមចុះធ្វើការសម្អាតប្រឡាយទឹកមួយនេះតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្ល៉េះ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការខិតខំរបស់គេរហូតបានធ្វើឲ្យមានការមើលឃើញពីមហាជននៅក្នុងបណ្តាញសង្គម ដោយមានការចែករំលែកពីគណនីមួយទៅគណនីមួយទៀត។ ក្មេងប្រុសដែលរស់នៅជាមួយលោកយាយតាំងពីអាយុ១០ខែ រូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនថៃកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ថាជា ជនគំរូវ័យក្មេងរហូតលេចឮដំណឹងដល់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាល។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមប៉ូលីសដែលស្ថិតនៅឯតំបន់ប៉ាតង់ ដឹកនាំដោយលោក អនុធ័យ ចិន្តាមុនី ក៏បានចុះប្រគល់ប័ណ្ណសរសើរ ជាមួយអាហាររូបករណ៍ ព្រមទាំងអាវការពារ ដល់ក្មេងប្រុសរូបនេះ ដោយរូបគេបានបង្ហាញពីគំរូដល់ល្អដល់ប្រជាជន និងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ទាំងដែលវ័យនៅក្មេង៕ ប្រភព TNews
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​