សង្គម

ទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់នេះ ក្រោយអាជ្ញាធរដា​ ក់បម្រាមគោចរ និងហាមជួបជុំទទួលទាន ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ ដល់ម៉ោង៥ភ្លឺ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅប្រមាណម៉ោង៨យប់ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវនានា ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមស្ងប់ស្ងាត់ ក្រោយពេលអាជ្ញាធរដា​ ក់បម្រាមគោចរ និងហាមជួបជុំ ក៏ដូចជាទទួលទានអាហារ និងភេសជ្ជៈ នៅហាងនានា ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ ដល់ម៉ោង៥ភ្លឺ រយៈពេល២សប្តាហ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
តាមដងផ្លូវដែលធ្លាប់មានមនុស្សច្រើនកុះករ បានប្រែជាស្ងប់ស្ងាត់ ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអនុវត្តវិធានការ ដែលដា ក់ចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីប្រ យុទ្ធប្រ ឆាំ ងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈតែម្តង។ បន្ថែមពីនេះក្រៅពីនៅតាមដងផ្លូវ នៅតាមទីប្រជុំជនភាគច្រើន ពុំមានមនុស្សកកកុញដូចមុនដែរ នាពេលរាត្រីនេះ៕ ប្រភពអត្ថបទ fresh news

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​