សង្គម

បន្ទាន់! ចាប់ពីស្អែកនេះ កម្ពុជានឹងឡើងកំដៅខ្លាំង ដល់ជិត ៤០ អង្សា

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប្រទេសកម្ពុជា កំពុងស្ថិតក្នុង “ រដូវប្រាំង ” ដោយឡែក តាមលក្ខណ:ស៊ីណុបទឹកបានបង្ហាញថា ក្នុងអំឡុងសប្ដាហ៍នេះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង នឹងទទួលឥទ្ធិពលពីជ្រលងសម្ពាធទាបឥណ្ឌា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ ៖

១-បណ្តាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាល

សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៦-២៩ °C

សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មាន ពី ៣៦-៣៩ °C

មានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ ពីខ្សោយទៅច្រើនបង្គួរ ។

២-បណ្តាខេត្ត ដាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន ៖

សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៥-២៨ oC

សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មាន ពី ៣៦-៣៩ °C

មានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ ពីខ្សោយទៅច្រើនបង្គួរ ។

៣-តំបន់មាត់សមុទ្រ ៖

សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២៤-២៧ °C

សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មាន ពី ៣១-៣៤ °C

មានភ្លៀងផ្គរ រន្ទះ ពីខ្សោយទៅមធ្យម ។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន និងយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ន នូវបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ បន្តិចបន្តួច ដែលអាចកើតមាន នៅថ្ងៃទី១ ខែមេសា ៕