សង្គម

ក្រោយរកឃើញស្លា ប់ម្នាក់ ថ្ងៃនេះខេត្តព្រះសីហនុមាន១៤៣នាក់ឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី

កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី២៧មីនា២០២១នេះ ខេត្តព្រះសីហនុរកឃើញករណីស្លា ប់លើកដំបូងដោយសារវីរុសកូវីដ១៩វាយលុកសួត ហើយថ្ងៃនេះផងដែររកឃើញពលរដ្ឋចំនួន១៤៣នាក់ដែលជាករណីឆ្លងថ្មីក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ទាំងអស់។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈអ្នកឆ្លងសរុបថ្ងៃនេះមានចំនួន១៧៩នាក់ និងជាសះស្បើយចំនយន៥៨នាក់ ក្នុងនោះខេត្តព្រះសីហនុបានហក់ឡើងខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ ពោលគឺ១៤៣នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងសរុប។

អាស្រ័យដូចបងប្អូនបានមើលឃើញពីសន្ទុះនៃការឆ្លងរា ត ត្បា តនៃវីរុសកូវីដ១៩នេះរួចមកហើយ សូមឱ្យបងប្អូនមានស្មារតីមនសិការក្នុងការការពារខ្លួន ខណៈពេលដែលយើងមិនដឹងឡើយថាកូវីដ១៩ដែលបំប្លែងខ្លួនថ្មីនោះវាកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងណាខ្លះទេ បើប្រហែសអាចនឹងឆ្លង ហើយបើឆ្លងក៏ត្រូវការពេលព្យាបាលយូរដែរ។ គួររម្លឹកផងដែរថា កូវីដ១៩នៅកម្ពុជាបានស ម្លា ប់មនុស្សអស់៩នាក់រួចមកហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈនេះ៕ ប្រភពអត្ថបទ healthy-cambodia
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​