សង្គម

ឃើញកសិករខ្មែរសូមអោយជួយទិញម្ទេស មានអីឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ប្រមូលទិញជាច្រើនគីឡូ និងបានពោលពាក្យថា….

ដោយមើលឃើញនូវការលំបាករបស់បងប្អូនកសិករដាំដុះម្ទេស ដែលបានបង្ហោះរូបថត និងសារសុំអោយមហាជនជួយទិញ ដោយពេលបានដឹងដល់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ហើយលោកក៏សម្រេចចិត្តជួយទិញផងដែរ។ នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ុង ឫទ្ធី ដែលបានរៀបរាប់ថា: ដោយមាន​ក្តី​អាណិត​អាសូ​ខ្លាំងពេក​ ខ្ញុំ​បានជួយទិញ​​ចំនួន​១០០គីឡូ​ក្រាម​ យកមកជ្រក់​ទុកអោយ​បុគ្គលិក​ កម្មករដែលកំពង់តែ​បំពេញ​ការងារ​ នៅក្នុង​តំបន់​រមណីយដ្ឋាន​ អភិវឌ្ឍន៍​ កសិទេសចរណ៍​ម៉ុង​ ឫទ្ធី​សែនជ័យ​ ​ដែលពួក


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
គាត់មាន​ចំណូលចិត្ត​ខាង​ហូបម្ទេស តែ​ខ្ញុំសុំផ្តាំថា​មុនពេល​និងក្រោយពេល​ ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​ជម្ងឺ​កូវិត​១៩​ហាមហូប​ម្ទេស​ និងគ្រេីង​ស្រវឹង​គ្រប់ប្រភេទ​ជាដាច់ខាត​។