សង្គម

ចែករំលែកផង!សូមប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តជាបន្ទាន់ អ្នកធ្លាប់ទៅ Exchange Square ថ្ងៃទី ១៣ មីនា

នៅរសៀលថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០២១ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ ដោយសូមអំពាវនាវ ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលធ្លាប់បានទៅអគារ Exchange Square

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវលេខ ៦១ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ សូមប្រញាប់ទៅធ្វើតេស្តយកសំណាករកមេរោគកូវីដ-១៩ ជាបន្ទាន់ប្រើសិនបើមានអាការមិនស្រួលខ្លួន ឬសង្ស័យណាមួយ ។

ក្នុងករណីមានអាការ ឬ សង្ស័យ អាចទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ដែលមានទីតាំងនៅ វិទ្យាល័យបាក់ទូក វិទ្យាល័យបឹងត្របែក មណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្រោម មន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត ឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា ៕
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ប្រភព ៖ អនុគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវជំងឺកូវីដ-១៩