សង្គម

បន្ទាន់! ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា, តំបន់មួយចំនួនអាចមានភ្លៀង ផ្គររន្ទះ ពីខ្សោយទៅមធ្យម សូមប្រុងប្រយ័ត្នបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងធនធានទឹកបានបញ្ជាក់ថា នៅរយៈពេលនេះ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ផ្គររន្ទះពីខ្សោយទៅមធ្យម កើនឡើងក្នុងតំបន់មួយចំនួនរបស់កម្ពុជា។

ជាមួយគ្នានេះក្រសួងក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ សូមប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងបាតុភូតខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដូចខាងក្រោម៖