សង្គម

អរគុណជាពិសេស!ព្រោះការខិតខំគ្រូពេទ្យ អ្នកជំងឺ ៣២ នាក់ទៀតហើយ បានជាសះស្បើយពីកូវីដ-១៩ ព្រឹកនេះ

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៥ នាក់ទៀតហើយ ដែលក្នុងនោះ ៣៣ នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ និង ២ នាក់ គឺជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ។

យ៉ាងណាមិញ ក្នុងនោះក៏មានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន ៣២ នាក់ទៀត ដោយ ៣១ នាក់ ជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ភាគច្រើនជាអ្នកជំងឺនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និង ខេត្តកណ្តាល ។

សូមអានលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួងនៅខាងក្រោម ៖