សង្គម

ព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លង ៣៧នាក់ទៀតហើយ សុទ្ធតែឆ្លងក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះស្ដីពីជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៣៧ នាក់ទៀតហើយ ដែលក្នុងនោះសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន ៖

– អ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន ១៥៧៨ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៩១៧ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល ចំនួន ៦៥៨ នាក់

– អ្នកស្លាប់ចំនួន ០១ នាក់

សូមអានលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួងនៅខាងក្រោម ៖