សង្គម

នៅផ្ទះបានសូមនៅ!តួលេខព្រឹកនេះគឺ ៧៥ នាក់ឆ្លងកូវីដ-១៩ សុទ្ធតែក្នុងសហគមន៍ទាំងអស់

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៧៥ នាក់ទៀតហើយ ដែលក្នុងនោះសុទ្ធតែជាករណីឆ្លងក្នុងព្រឹត្តការណ៍សហគមន៍ ២០ កុម្ភៈ ។

គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន ៖

– អ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន ១៥០៥ នាក់

– អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៨៤០ នាក់

– អ្នកកំពុងព្យាបាល ចំនួន ៦៦២ នាក់

– អ្នកស្លាប់ចំនួន ០១ នាក់

សូមអានលិខិតប្រកាសរបស់ក្រសួងនៅខាងក្រោម ៖