សង្គម

មុននេះបន្តិច! នាយចឺម និងក្រុមគ្រួសារ ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យមកយកទៅតាមដានជំងឺកូវីដ ហើយ….

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយថា តារាសិល្បះជាច្រើនបានឆ្លងកូវីដ១៩ នៅក្នុងនោះក៏ អ្នកនាង សេន ចិន្តា ហៅស្រីអ៊ីត ដែលជាតារាកំប្លែងល្បីមួយរូប របស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CTN ក្នុងក្រុមកំប្លែងនាយ ពាក់មី នោះ បានបញ្ជាក់ថា នាងមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារតែស្រីអ៊ីត ជាមិង និងមានភាពជិតស្និតជាមួយនឹង នាយចឺម ដូច្នេះហើយនៅមុននេះបន្តិច គ្រួសាររបស់នាយចឺម ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យយករថយន្តយកដឹកទៅតាមដានជំងឺ និងសង្ឃឹមថា នាយ ចឹម និងគ្រួសារអវិជ្ជមានទៅចុះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​