សង្គម

ដោយក្តីអាណិតអាសូរ!លោកស្រីទ្រី ដាណា ប្រកាសរកបងស្រីម្នាក់ដែលដឹកកូនស្រីតូចទៅលក់បន្លែនៅផ្សារ

យោងតាមហ្វេសប៊ុកថៅកែស្រី អ្នកនាងទ្រី ដាណា បានសរសេររៀបរាប់ថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មានបងប្អូនណាស្គាល់គាត់ទេប្រាប់នាងខ្ញុំផង🙏
ឃើញហើយសង្វេគចិត្តណាស់😢ទឹកចិត្តតស៊ូបែបនេះធ្វើអោយខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់🙏🙏