សង្គម

កាន់តែច្រើនហើយបងប្អូន!ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន ៦២នាក់ថែមទៀត ខណៈអ្នកជំងឺ២២នាក់ជាសះស្បើយ

យោងតាមសេចក្ដីប្រកាស របស់ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ បានឱ្យដឹងថា កម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦២ នាក់ទៀតហើយ ដែលក្នុងនោះ មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ ៦០ នាក់ និង ២ នាក់ទៀតជាករណីអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា ។

គួរឱ្យដឹងដែរថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី ១២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ស្ថានភាពអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា មាន ៖
– អ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន ១២២៥ នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ៦១៩ នាក់
– អ្នកកំពុងព្យាបាល ចំនួន ៦០៤ នាក់

សូមអានសេចក្តីប្រកាសក្រសួងខាងក្រោម ៖