សង្គម

ត្រៀមអាវភ្លៀងទៅ ចាប់ពីថ្ងៃទី១០-១៦ ខែមីនា តំបន់មួយចំនួនមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅមធ្យម

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តី ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ដល់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេលនេះតំបន់មួយចំនួន ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាចនឹងភ្លៀង ផ្គរ រន្ទះ ពីខ្សោយទៅមធ្យម៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖