សង្គម

ទឹកចិត្តប្រពៃណាស់! ផ្ទះមួយនៅបាត់ដំបង ធ្វើម្ហូបចែកជូនអ្នកខ្វះខាត

នៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង មានសប្បុរសជនជាច្រើន បានរួមគ្នាឧបត្ថម ជាទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងមានឧកញ៉ាជាច្រើន បានបរិច្ចាករាប់លានដុល្លារអាមេរិក រួចមកហើយ ក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំង និងដើម្បីទប់ការចំណាយលើវិបត្តិកូវីដ១៩។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះបីគ្មានទឹកប្រាក់ច្រើនសម្រាប់បរិច្ចាគ ប៉ុន្តែគ្រួសារមួយ នៅខេត្តបាត់ដំពង បានបង្ហោះលើគណនីហ្វេសបុគ របស់ខ្លួនឈ្មោះ Wai Phlong ថា “អាហារ​មនុស្ស​ធម៌​ ផ្លូវ​លេខ​3​ ខាងត្បូង​ផ្សារ​ណាត់​ប្រ​ហែល​300​ម៉ែត្រ។” ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយរូបភាពបានតម្រៀបតុជាប់គ្នា ដាក់ម្ហូបអាហារវេចខ្ចប់ជាកញ្ចប់ ដាក់ជាអាហារសាធារណៈ ចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅតំបន់នោះ ឱ្យមកទទួលទៅពិសារដោយឥតគិតថ្លៃ ដែលគេសង្កេតឃើញមានអ្នកធ្វើដំណើរថ្មើរជើង និងមានអ្នកខ្លះទៀតបាន​ជិះកង់​មកយកអាហារទៅបរិភោគទៀតផង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះបញ្ជាក់ថា មិនមែនមានទ្រព្យសម្បត្តិទើបអាចធ្វើអំពើល្អបានទេ ជាក់ស្តែងអំពើល្អ កើតចេញពីបេះដូងបរិសុទ្ធ របស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​