សង្គម

សង្វេគណាស់!! ឪពុកម្តាយយំស្ទើរគាំង ខណះពេលដែលកូនស្រី ជាទីស្រលាញ់ បាត់ បង់ជី វិត ដោយសារតែ….

ប្រិយមិត្តអ្នកលេងហ្វេសប៊ុក សង្វេកគ្រប់គ្នាក្រោយពីឃើញគ្រួសារមួយត្រូវបានបាត់បង់ កូនស្រីជាទីស្រលាញ់ស្មើរនឹងដួងកែវភ្នែកនឹងជីវិត ខំពពោះ៩ខែ១០ថ្ងៃររហូតបានធំដឹងក្តី តែ

អកុសលដោយសារតែជំងឺត្រូវបានឆ ក់យកកូនស្រីរបស់ខ្លួនលារហូតហើយគ្មានថ្ងៃវិលវិញនោះឡើយ អ្វីដែលក្តុក្តួលនោះត្រូវម៉ាក់ប៉ារបស់ស ពក្មេងស្រីរូបនេះយំសោករៀបរាប់ថា នីត

នីតកូនទៅចោលប៉ា រហូតហើយ នៅម៉ោង៨៖១៥នាទីកូនឆ្លាតរបស់ប៉ាសូមអោយកូនចាប់ជាតិក្រោយមកជាកូនប៉ានឹងម៉ាក់ទៀត ម៉ាក់ប៉ានឹងរង់ចាំកូនទាំងរីករាយ។ នេះបើយោង

តាមគណនីទាំងស្រង់របស់ Kem Sakariya បានបង្ហោះថាសារនឹងរូបថា៖នីត នីត កូនទៅចោរ Daddy រហូតហើយ😭😭😭 8:15

កូនឆ្លាត Daddy សូមអោយកូនចាប់ជាតិក្រោយមកជាកូន Daddy Mommy ទៀត😭😭😭 Dad Mom រង់ចាំកូនទាំងរីករាយ ❤️❤️❤️៕