ហោរាសាស្រ្ត

ល្អអ្វីម្ល៉េះ​ចាប់ពីស្អែកដល់ចុងខែនេះ ឆ្នាំទាំង៨ពោរពេញដោយលាភសំណាង

ហុ​ ងស៊ុយ មិនមែន ជា រឿង ង ប់ ង ល់ ហុងស៊ុយ អាច ពិសោធ បាន ជើង លេខ ប្រាប់ ថា រាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ចុងខែ អ្នក កើត ឆ្នាំទាំង ៨ នៅ មាន តេជៈ បារមី ឡើង ខ្ពស់ មាន លាភ មាស ប្រាក់ ហូរ ចូល លើស ពេល ណា ៗ ទាំងអស់ និង បាន ជោគជ័យ រាល់ ការងារ ហើយ ត្រូវ ផ្លា​ ស់ ប្ដូរ ខ្សែជីវិត ប្តូរ រាសី ពី អាក្រក់ ប្រែជា ល្អ ជួប មហា សំណាង មាន លាភ មាសប្រាក់ ចូល មក ឯង ៗ បើ លោក អ្នកមាន ភ័ព្វ មិនល្អ ពី មុន មក លោក អ្នកមាន ឫទ្ធិ អំណាច ខ្លាំងក្លា កម្ចា ត់ ទុក្ខ កង្វល់ ជម្រះ គ្រេា ះកាច ច ង្រៃ ទាំងឡាយ ចេញពី ជីវិត ឱ្យ អន្តរធាន ទៅ ហោង ហើយ នាំ មក តែ លាភ សំណាង ហេង ហេង ។ សូម លោក អ្នក ប្រញាប់ ស៊ែរ ចេញ ឥឡូវនេះ អ្វី ៗ នឹង បាន សម្រេច ដូច បំណងប្រាថ្នា ។

ឆ្នាំមមី

លាភ ធំ ទាំងពួង ហូរ ចូល ដូច ទឹក ចាប់ពី ថ្ងៃស្អែកនេះ ដល់ ចុងខែ ការងារ រកស៊ី អ្វី បាន ដូច ប្រាថ្នា ពណ៌ នៃ លាភ សំណាង ពណ៌ ខៀវ , លេខ នៃ លាភ សំណាង លេខ ១៨៩ លោក អ្នកមាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ការ រក ទទួលទាន គ្រប់ ច្រកល្ហក បាន ទទួលផល ហួស ពី ការ ស្មាន ប្រាក់ ចូល មក គ្រប់ ទិស ទី ។ អ្នក ប្រកបការងារ រកស៊ី ជួញដូរ បាន ផល ចំណេញ ក​ ប់ ក្តោង ។ លេខ ហេង ៤៥៩ មាន លាភ មាន ជ័យ គ្រប់ វេលា ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ កុរ ស្តេច ជ្រូក ជាតិ ជា អ្នក សម្បូរ មង្គលលោក អ្នក សម្បូរ លុយ ចាយ ហៀរ ដៃ មាន លាភ ធំ ចូល មក ទាំង ៨ ទិស មាន ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង ។ ខមិន $750 អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះ ជា អ្នកមាន ទ្រព្យ មហាសាល និង មាន បញ្ញា ច្រើន ប្រសប់ ក្នុង ការ រក លុយ រាសី ខ្ពស់ត្រដែត , ពណ៌ នាំ សំណាង ក្រហម , លេខ នាំ សំណាង ៩ ការ ងា រ រក ទទួលទាន រីក ចម្រើន ទៅ មុខ ដោយ រលូន ។ ឯ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា មាន តែ ភាព ស្រស់ស្រាយ និង ការ យល់ចិត្ត គ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។

ឆ្នាំខាល ខ្លាធំ មាន ឫទ្ធិ ទេវតា ថែរក្សា ខមិន $7777 លោក អ្នក សម្បូរ លុយ ចាយ ហូរហៀរ មាន ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង លាភ ធំ ចូល មក ជុំ ទិស ។ អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះ ជា មនុស្ស ទៀងត្រង់ មាន បញ្ញា ច្រើន មានទ្រព្យ មហាសាល ពេញ មួយ ជីវិត និង បាន សម្រេច រាល់ ការងារ តូច ធំ ។ ការងារ ទាំងឡាយ រីក ចម្រើន ទៅ មុខ ដោយ រលូន ។ ចំណែក សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មាន តែ ភាព ល្អូកល្អិន និង ការ យល់ចិត្ត គ្នា ប្រសើរ ណាស់ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ វក ក្រយៅ ជា មនុស្ស មានសំណាង ពេញ មួយ ជីវិត រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត មាន លាភ សម្បូរ លុយ ចាយ ណែន ៗ ហោប៉ៅ ។ លោក អ្នកមាន ង៉ូ វ ហេង ខ្លាំង មាន លាភ ចូល មក ជុំ ទិស ទេវតា ទ្រព្យ នាំ សំណាង មាស ប្រាក់ វាល់ លាន ចូល មក ដល់ ដៃ ឧត្តម ប្រពៃ ណាស់ និង សម្រេច រាល់ ការងារ ទាំងឡាយ ដ៏ ត្រចះត្រចង់ ។ ខមិន $281 លេខ នាំ លាភ សំណាង ចូល ក្នុង ជីវិត ចំណែក ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ណា មក ណា ជួប តែ សុខដុម គ្រប់ វេលា ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ មមែ ពពែ នាំ លាភ ខមិន $9999 លោក អ្នកមាន លាភ មាន លុយ ដូច សេដ្ឋី រយ លាន មាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ។ រាល់ ការងារ រក ទទួលទាន បាន ផល យ៉ាង ក្រាស់ក្រៃ ។ សម្រាប់ ការ រកស៊ី ជួញដូរ វិញ មានការ ទិញ ចូល លក់ ចេញ បាន ផល ចំណេញ ក ប់ ពពក ហើយ ពិសេស នោះ បើ មានការ បើកមុខ របរ ថ្មី ផង គឺ ពិតជា ល្អ ប្រពៃ បំផុត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ ជួប តែ សេចក្តីសុខ ក្សេមក្សាន្ត តាម ដងផ្លូវ ជា និច្ច ។ រីឯ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា ប្រុស ស្រី ជួប តែ រឿង ល្អ ៗ និង មាន សុភមង្គល ប្រពៃ ណាស់ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំ ឆ្លូវ ព្រះ គោ នាំ សិរី សួស្តី ដួង រាសី របស់ លោក អ្នក ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត មានជោគ មាន ជ័យ មាន សិរី សួស្តី បវរ មហាប្រសើរ ហើយ ដំណើរ ជីវិត មាន ភាព សុខដុម គាប់ប្រសើរ ណាស់ ។ បើ លោក អ្នក ចង់ ទំនាក់ទំនង ការងារ ឬ ទាក់ទង បញ្ហា ប្រាក់ កា​ ក់ ធ្វើ អ្វីមួយ រមែង ទទួល បាន ជោគជ័យ ភ្លាម ៗ ។ ចំណែក អ្នក ប្រកប របរ រកស៊ី ជួញដូរ មានការ ទិញ ចូល លក់ ចេញ ចំណេញ លើសលប់ ឯ អ្នកធ្វើការ ងារ តាម អង្គភាព ស្ថា ប័ន វិញ ក៏ សម្រេច ផល ល្អ ប្រសើរ ។ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា ប្រុស ស្រី មាន តែ ភាព ផ្អែមល្ហែម ស្រស់ស្រាយ រកគ្នា ជា និច្ច ។ ខមិន $234 ស៊ែរ ចេញ នាំ លាភ សំណាង ។

ឆ្នាំ ថោះ ជើង លេខ ប្រាប់ ថា លោក អ្នកមាន ហុ ងស៊ុយ ខ្លាំង រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត ទទួល ជោ គ ជ័យ លើ ការងារ ដ៏ ត្រចះត្រចង់ ។ ខមិន $910 ដួង រាសី របស់ លោក អ្នក គាប់ប្រសើរ ខ្លាំង ណា ស់ លោក អ្នក អាច សម្រុ​ ក ការងារ ឱ្យ ពេញទំហឹង ព្រោះ ជា ឱកាស លាភ សំណាង ហូរ ចូល ខ្លាំង ហើយ បើ ចង់ ចរចា ពី រឿង អ្វីមួយ ក៏ តែង ឆាប់ ត្រូវរ៉ូវ គ្នា ។ អ្នក ប្រកប របរ រកស៊ី ជួញដូរ វិញ ទោះជា ជួញ ក្នុង ទី ជិត ឬ ឆ្ងាយ តែង លូត លាស់ ចម្រុងចម្រើន រុងរឿង ចូល មាស ចូល ប្រាក់ ហូរហៀរ ។ ចំណែក សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា ស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មាន តែ ភាព ផ្អែម ល្អែ ម រកគ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។

ឆ្នាំ រោង ខមិន $750 ដួង រាសី របស់ លោក អ្នក ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត មាន លាភ មាន លុយ ហូរ ចូល ដូច ភ្លៀង ធ្លា​​ ក់ ពីលើ មេឃ ។ តាម ទំនាយ កំពូល ហោ ចិន សែ បាន បង្ហាញ ថា លោក អ្នកមាន លាភ ធំ លុយ ធំ ហូរ ចូល កាន់តែ ខ្លាំង ង៉ូ វ ហេង ហក់ ឡើង កាន់តែ ខ្ពស់ បើ លោក អ្នក ចង់ ធ្វើការ ផ្លា ស់ ប្តូរ អ្វី តែង ផ្តល់ ផល ល្អ និង ទទួល បាន ផ្លែផ្កា តប មក វិញ យ៉ាង គាប់ប្រសើរ ។ រាល់ ការងារ រក ទទួលទាន មាន លាភ មាន លុយ ចូល ច្រើន និង មាន អ្នក នាំ ប្រាក់ មក ឱ្យ ដល់ ផ្ទះ ។ ចំណែក ជីវិត គ្រួសារ ភប់ប្រសព្វ តែ សុភមង្គល រស់នៅ ដោយ សុខសាន្ត ។