ហោរាសាស្រ្ត

ខែនេះ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ ឆ្លូវ ខាល វក រោង ម្សាញ់ ច លាភធំ ទ្រព្យច្រើន

រាជធានី ភ្នំពេញ ៖ តាម ជើង លេខ ប្រាប់ ថា ពេញ១ខែនេះ លាភ ធំ ប្រជុំ មាសប្រាក់ មាន ង៉ូ វ ហេង ខ្លាំង ថ្ងៃ មាន បារមី ស័ក្តិសិទ្ធិ ថ្ងៃ នៃ សិរី សួស្តី ត្រចះត្រចង់ កើតឡើង ប្រាកដ ដល់ ប្រុសស្រីកើតឆ្នាំ ឆ្លូវ ខាល វក រោង ម្សាញ់ ច សម្បូរ សម្បត្តិ ស្តុកស្តម្ភ មាន លុយ ចាំង ចូល ក្នុង ជីវិត ហូរហៀរ រស់នៅ ដ៏ ឧត្តម មង្គល ។ សូម បួងសួង ដល់ វត្ថុ ស័ក្តិសិទ្ធិ ក្នុង លោក នាំ លាភ សំណាង នាំ សិរី សួស្តី ដល់ លោក អ្នក គ្រប់ ក្រុម គ្រួសារ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំឆ្លូវ មាន ឫទ្ធិ ទេវតា ថែរក្សា 168 លោក អ្នក សម្បូរ លុយ ចាយ ហូរហៀរ មាន ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង លាភ ធំ ចូល មក ជុំ ទិស ។ អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះ ជា មនុស្ស ទៀងត្រង់ មាន បញ្ញា ច្រើន មានទ្រព្យ មហាសាល ពេញ មួយ ជីវិត និង បាន សម្រេច រាល់ ការងារ តូច ធំ ។ ការងារ ទាំងឡាយ រីក ចម្រើន ទៅ មុខ ដោយ រលូន ។ ចំណែក សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា កំលោះ ក្រមុំ មាន តែ ភាព ល្អូកល្អិន និង ការ យល់ចិត្ត គ្នា ប្រសើរ ណាស់ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំខាល  នាំ លាភ 9999 លោក អ្នកមាន លាភ មាន លុយ ដូច សេដ្ឋី រយ លាន មាន លាភ មាន ជ័យ មាន លុយ ចូល ហូរហៀរ ។ រាល់ ការងារ រក ទទួលទាន បាន ផល យ៉ាង ក្រាស់ក្រៃ ។ សម្រាប់ ការ រកស៊ី ជួញដូរ វិញ មានការ ទិញ ចូល លក់ ចេញ បាន ផល ចំណេញ កប់ ពពក ហើយ ពិសេស នោះ បើ មានការ បើកមុខ របរ ថ្មី ផង គឺ ពិតជា ល្អ ប្រពៃ បំផុត ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ ជួប តែ សេចក្តីសុខ ក្សេមក្សាន្ត តាម ដងផ្លូវ ជា និច្ច ។ រីឯ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា ប្រុស ស្រី ជួប តែ រឿង ល្អ ៗ និង មាន សុភមង្គល ប្រពៃ ណាស់ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំវក ក្រយៅ ជា មនុស្ស មានសំណាង ពេញ មួយ ជីវិត រាសី ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត មាន លាភ សម្បូរ លុយ ចាយ ណែន ៗ ហោប៉ៅ ។ លោក អ្នកមាន ង៉ូ វ ហេង ខ្លាំង មាន លាភ ចូល មក ជុំ ទិស ទេវតា ទ្រព្យ នាំ សំណាង មាស ប្រាក់ វាល់ លាន ចូល មក ដល់ ដៃ ឧត្តម ប្រពៃ ណាស់ និង សម្រេច រាល់ ការងារ ទាំងឡាយ ដ៏ ត្រចះត្រចង់ ។ 281 លេខ នាំ លាភ សំណាង ចូល ក្នុង ជីវិត ចំណែក ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ណា មក ណា ជួប តែ សុខដុម គ្រប់ វេលា ។

ឆ្នាំរោង ជា អ្នក សម្បូរ មង្គល លោក អ្នក សម្បូរ លុយ ចាយ ហៀរ ដៃ មាន លាភ ធំ ចូល មក ទាំង ៨ ទិស មាន ង៉ូ វ ហេង ឡើង ខ្លាំង ។ 750 អ្នក កើត ឆ្នាំ នេះ ជា អ្នកមាន ទ្រព្យ មហាសាល និង មាន បញ្ញា ច្រើន ប្រសប់ ក្នុង ការ រក លុយ រាសី ខ្ពស់ត្រដែត , ពណ៌ នាំ សំណាង ក្រហម , លេខ នាំ សំណាង ៩ ការងារ រក ទទួលទាន រីក ចម្រើន ទៅ មុខ ដោយ រលូន ។ ឯ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា គូ ស្វាមីភរិយា មាន តែ ភាព ស្រស់ស្រាយ និង ការ យល់ចិត្ត គ្នា ប្រពៃ ណាស់ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំម្សាញ់  នាំ សិរី សួស្តី ដួង រាសី របស់ លោក អ្នក ឡើង ខ្ពស់ត្រដែត មានជោគ មាន ជ័យ មាន សិរី សួស្តី បវរ មហាប្រសើរ ហើយ ដំណើរ ជីវិត មាន ភាព សុខដុម គាប់ប្រសើរ ណាស់ ។ បើ លោក អ្នក ចង់ ទំនាក់ទំនង ការងារ ឬ ទាក់ទង បញ្ហា ប្រាក់ កាក់ ធ្វើ អ្វីមួយ រមែង ទទួល បាន ជោគជ័យ ភ្លាម ៗ ។ ចំណែក អ្នក ប្រកប របរ រកស៊ី ជួញដូរ មានការ ទិញ ចូល លក់ ចេញ ចំណេញ លើសលប់ ឯ អ្នកធ្វើការ ងារ តាម អង្គភាព ស្ថាប័ន វិញ ក៏ សម្រេច ផល ល្អ ប្រសើរ ។ សម្ព័ន្ធភាព ស្នេហា ប្រុស ស្រី មាន តែ ភាព ផ្អែមល្ហែម ស្រស់ស្រាយ រកគ្នា ជា និច្ច ។ 234 ស៊ែរ ចេញ ជា ប្រញាប់ នាំ លាភ សំណាង ពេល នេះ ។
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឆ្នាំច ខ្លាធំ សេដ្ឋី ចិញ្ចឹម មាន ង៉ូ វ ហេង ខ្លាំង មាន លាភ ចូល មក ជុំ ទិស ។ ពណ៌ នាំ លាភ សំណាង ក្រហម , 109 ទទួល សម្បត្តិ មហាសេដ្ឋី គុណ បារមី ព្រះ អង្គ មាស កំពូលភ្នំ ទ្រព្យ នាំ លាភ ធំ លុយ ធំ មានសម្បត្តិ ចូល មក ហូរហៀរ រួម នឹង ឡើងបុណ្យស័ក្តិ ខ្ពង់ខ្ពស់ ។ ចំណែក ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ណា មក ណា ជួប តែ សុខដុម ទាំង ពេល ទៅ និង ត្រឡប់ មក វិញ ៕